برنامه لیگ هجدهم مشخص شد/پرسپولیس و پدیده در بازی افتتاحیه

برنامه لیگ هجدهم مشخص شد/پرسپولیس و پدیده در بازی افتتاحیه


برنامه لیگ هجدهم مشخص شد/پرسپولیس و پدیده در بازی افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مراسم قرعه کشی هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور پنج شنبه شب در برج میلاد انجام شد و 16 تیم حاضر در این رقابت ها، با برنامه کامل این فصل آشنا شدند.رقابت های لیگ برتر هجدهم از 4 مرداد آغاز می شود.

برنامه نیم فصل اول لیگ هجدهم به شرح زیر است:

پدیده – پرسپولیس (بازی افتتاحیه لیگ)
سایپا – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان
نساجی قائمشهر – ذوب‌‌آهن اصفهان
نفت مسجد سیلمان – تراکتورسازی تبریز
استقلال – پیکان
فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم
سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

هفته دوم:

سپیدرود رشت – سپاهان
صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – استقلال
استقلال خوزستان – پدیده خراسان
پیکان – سایپا
پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی – نساجی
پرسپولیس – فولاد

هفته سوم:
گسترش فولاد – سپیدرود
سایپا – ذوب‌آهن
پدیده – صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – پرسپولیس
نساجی مازندران – پارس جنوبی جم
سپاهان – پیکان

هفته چهارم:

سپیدرود – پدیده
پیکان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سپاهان
تراکتورسازی – سایپا
پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی – استقلال تهران
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان
فولاد – نساجی

هفته پنجم:

سپیدرود – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – گسترش فولاد
پیکان – پدیده
پارس جنوبی – سایپا
نفت مسجدسلیمان – نساجی
تراکتورسازی – سپاهان
فولاد خوزستان – استقلال
پرسپولیس – صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم:

صنعت‌نفت – سپیدرود رشت
گسترش فولاد – تراکتورسازی
پدیده – ذوب‌آهن
سایپا – فولاد خوزستان
استقلال – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پرسپولیس
سپاهان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – پیکان

هفته هفتم:

پرسپولیس – سپیدرود
گسترش فولاد – پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن
پدیده – تراکتورسازی
سایپا – نفت مسجدسلیمان
نساجی – استقلال
سپاهان – فولاد خوزستان
نفت آبادان – پیکان

هفته هشتم:

پیکان – سپیدرود
فولاد – گسترش فولاد
ذوب‌آهن – نفت آبادان
پارس جنوبی – پدیده
نساجی – سایپا
نفت مسجد سلیمان – سپاهان
تراکتورسازی – استقلال خوزستان
استقلال – پرسپولیس

هفته نهم:

ذوب‌آهن – سپیدرود رشت
نفت مسجد سلیمان – گسترش فولاد
فولاد – پدیده
استقلال – سایپا
تراکتورسازی – صنعت‌نفت
پیکان – پرسپولیس
پارس جنوبی – استقلال خوزستان
نساجی – سپاهان

هفته دهم:

تراکتورسازی – سپیدرود
نساجی – گسترش فولاد
ذوب‌آهن – پیکان
نفت مسجد سلیمان – پدیده
سایپا – پرسپولیس
استقلال – سپاهان
پارس‌جنوبی – نفت آبادان
فولاد – استقلال خوزستان

هفته یازدهم:

پرسپولیس – ذوب‌آهن
سپاهان – سایپا
استقلال خوزستان – نفت مسجد سلیمان
پیکان – تراکتورسازی
گسترش فولاد – استقلال
سپیدرود – پارس جنوبی
پدیده – نساجی
نفت آبادان – فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

فولاد خوزستان – سپیدرود
سایپا – گسترش فولاد
تراکتورسازی – ذوب‌آهن
استقلال – پدیده
سپاهان – پرسپولیس
نفت مسجد سلیمان – نفت آبادان
نساجی – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – پیکان

هفته سیزدهم:

پدیده – سایپا
سپیدرود – نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس – تراکتورسازی
استقلال خوزستان – استقلال تهران
ذوب‌آهن – پارس جنوبی
گسترش فولاد – سپاهان
نفت آبادان – نساجی
پیکان – فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:

نساجی – سپیدرود
فولاد – ذوب‌آهن
سپاهان – پدیده
پارس جنوبی – تراکتورسازی
گسترش فولاد – پرسپولیس
استقلال – نفت آبادان
سایپا – استقلال خوزستان
نفت مسجد سلیمان – پیکان

هفته پانزدهم:

پدیده – گسترش فولاد
نفت آبادان – سایپا
ذوب‌آهن – نفت مسجد سلیمان
سپیدرود – استقلال
پرسپولیس – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – سپاهان
پیکان – نساجی
تراکتورسازی – فولاد خوزستان

هفته شانزدهم:

سایپا – سپیدرود
گسترش فولاد – استقلال خوزستان
نساجی – ذوب‌آهن
پدیده – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – تراکتورسازی
استقلال – پیکان
فولاد خوزستان – پارس جنوبی
سپاهان – صنعت‌نفت

هفته هفدهم:

سپیدرود رشت – سپاهان
صنعت‌نفت آبادان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن – استقلال
استقلال خوزستان – پدیده مشهد
پیکان – سایپا
پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز – نساجی
پرسپولیس – فولاد خوزستان

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت
سایپا – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – صنعت‌نفت
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
استقلال – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – پرسپولیس
نساجی مازندران – پارس جنوبی
سپاهان – پیکان

هفته نوزدهم:

سپیدرود رشت – پدیده مشهد
پیکان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – سایپا
پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی – استقلال
صنعت‌نفت آبادان – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – نساجی

هفته بیستم:

استقلال خوزستان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – پیکان
سایپا – پارس جنوبی
نساجی – نفت مسجدسلیمان
سپاهان – تراکتورسازی تبریز
استقلال – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت – پرسپولیس

هفته بیست‌ویکم:

سپیدرود رشت – صنعت‌نفت
تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – پدیده مشهد
فولاد خوزستان – سایپا
نفت مسجدسلیمان – استقلال
پرسپولیس – نساجی
پارس جنوبی – سپاهان
پیکان – استقلال خوزستان

هفته بیست‌ودوم:

پرسپولیس – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – تراکتورسازی تبریز
سایپا – نفت مسجدسلیمان
نساجی – استقلال
سپاهان – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت – استقلال خوزستان

هفته بیست‌وسوم:

پیکان – سپیدرود رشت
فولاد خوزستان- گسترش فولاد
ذوب‌آهن – صنعت‌نفت
پارس جنوبی – پدیده مشهد
نساجی مازندران – سایپا
نفت مسجدسلیمان – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
استقلال – پرسپولیس

هفته بیست‌وچهارم:

سپیدرود رشت – ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز – نفت مسجدسلیمان
پدیده – فولاد خوزستان
سایپا – استقلال
صنعت‌نفت ابادان – تراکتورسازی
پرسپولیس – پیکان
استقلال خوزستان – پارس جنوبی
سپاهان – نساجی

هفته بیست‌وپنجم:

تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت
نساجی – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – پیکان
نفت مسجدسلیمان – پدیده مشهد
سایپا – پرسپولیس
استقلال – سپاهان
پارس جنوبی – صنعت‌نفت
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

هفته بیست‌وششم:

پرسپولیس – ذوب‌آهن
سپاهان – سایپا
استقلال خوزستان – نفت مسجدسلیمان
پیکان – تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز – استقلال
سپیدرود رشت – پارس جنوبی
پدیده مشهد – نساجی
صنعت‌نفت – فولاد خوزستان

هفته بیست‌وهفتم:

فولاد خوزستان – سپیدرود رشت
سایپا – گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز – ذوب‌آهن
استقلال – پدیده
سپاهان – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – صنعت‌نفت
نساجی – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – پیکان

هفته بیست‌وهشتم:

پدیده مشهد – سایپا
سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان – استقلال
ذوب‌آهن – پارس جنوبی
گسترش فولاد تبریز – سپاهان
صنعت‌نفت – نساجی مازندران
پیکان – فولاد خوزستان

هفته بیست‌ونهم:

نساجی – سپیدرود رشت
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن
سپاهان – پدیده مشهد
پارس جنوبی – تراکتورسازی
گسترش فولاد – پرسپولیس
استقلال – صنعت‌نفت آبادان
سایپا – استقلال خوزستان
نفت مسجدسلیمان – پیکان

هفته سی‌ام:

پدیده مشهد – گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت – سایپا
ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان
سپیدرود رشت – استقلال
پرسپولیس – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – سپاهان
پیکان – نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

 

 

254 41

منبع: خبر آنلاین

1 سال ago

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *